Afdeling CARDIOLOGIE Sint Lucas Andreas Ziekenhuis


Hartfalen Polikliniek

  Onder hartfalen wordt verstaan een tekort schieten van de pompfunctie van het hart.
Dit is een steeds meer voorkomende aandoening die onder andere wordt veroorzaakt door doorgemaakte hartinfarct(en), langdurige hoge bloeddruk, hartklepaandoeningen, hartspieraandoeningen of combinaties hiervan. De behandeling hiervan berust momenteel voornamelijk op combinaties van verschillende medicijnen, soms ook door middel van hartoperaties of sinds kort is het soms mogelijk de pompspierfunctie te ondersteunen met behulp van een speciaal type pacemaker. De behandeling vergt een specialistische aanpak waaraan op deze aparte polikliniek inhoud wordt gegeven. Momenteel zijn er drie gespecialiseerde cardiologen (Dr. J.M. Schroeder-Tanka, Dr. W.G. de Voogt en Dr. A.R. Willems) in samenwerking met twee gespecialiseerde verpleegkundigen (Marielle de Beurs en Carolien Cherpanath) werkzaam op de hartfalen polikliniek. Tevens is er samenwerking met de afdelingen diŽtetiek, maatschappelijk werk, klinische psychologie en fysiotherapie.
Voorts maakt het Sint Lucas Andreas ziekenhuis deel uit van het Amsterdams Hartfalen Overleg waarin alle hartfalen poliklinieken in Amsterdam zitting hebben.
 


Andere sites over hartfalen en hartfalenpoliklinieken:

www.flevohart.nl

www.hartfalen.nl


Sint Lucas Andreas Ziekenhuis · Jan Tooropstraat 164 · 1061 AE Amsterdam · Telefoon (020) 5108911